Home | Contact | Colofon | Verklaring gegevensbescherming |              
Company
Care
Technology
Products
Service


Opwekken van energie

Jungfer heeft energie nodig - en die wekken we zelf op. Onze zeer moderne gasturbine met aangesloten warmte-krachtkoppeling werkt met een excellent rendement. Ze levert alles wat we nodig hebben - met rond 60 procent minder CO2-emissie dan normaal.

Hoog rendement
De door aardgas aangedreven turbine-installatie werkt met een rendement van tot 95 procent en maakt vrijwel zonder verlies gebruik van energie uit aardgas. De stroom die zo wordt opgewekt is daarom met circa 60 procent minder CO2-emissie belast dan conventionele stroom.

Stroom en warmte
Stroom die we voor onze installaties gebruiken en die gedeeltelijk ook in het openbare netwerk vloeit. Ook het hete gas dat bij de gasverbranding ontstaat, wordt goed benut. Niet alleen om te verwarmen, maar het wordt ook - na omzetting - ingezet bij de proceskoeling bij de drukpersen. Het gas wordt tot slot ook, zeer belangrijk, gebruikt voor de nieuwe heatset-droging en de unieke terugwinning van grondstoffen.


Emissie vermeden .
Het is de intelligente koppeling van een hele reeks ingrijpende technische veranderingen, waarmee wij bij Jungfer een heatset-drukproces hebben gerealiseerd die in de hele branche uniek is: zonder de uitstoot van koolstofdioxide. Dit is mogelijk dankzij een geheel nieuwe vorm van drogen zonder afzonderlijke energietoevoer. Daarnaast worden alle vluchtige bestanddelen uit de drogerafvoerlucht vrijwel geheel teruggewonnen en valt tevens de thermische naverbranding en de aanzienlijke emissie, gebruikelijk in de branche, weg.

 CO2-vrije Druk